Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp

Địa chỉ: Số 132 đường Nguyễn Tuân – phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: (04) 38.584172

Fax: (04) 38.581607

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0438589651

Email: Nguyet 3001@gmail.com

Điện thoại: 0435583190

Email: Duyanh 302@vnn.vn

Tin nổi bật

Liên kết website