Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

  • Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

  • Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

  • Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

  • Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

  • Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

  • Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website