Thương Vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin (Kiêm nhiệm Cộng hòa Pa-lau)

Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo Str, Malate District, Manila, Philippines

Điện thoại: (632)-998-558-6169

Fax: (632) 404 3661

Email:ph@moit.gov.vn

Điện thoại: 0063-998-558-6169

Email: Thanhpv@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website