Thương vụ Việt Nam tại Cam-pu-chia

Địa chỉ: 67 Samdech Pan (ex. 214) Strees Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: (+855) 12 831 922

Fax: (+855) 23 217 886

Email:kh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website