Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Địa chỉ: 6th Fl., No 1003, Sunhwa Bldg, 89 Seosomun-ro, Jung-gu, Seoul 04516, Korea

Điện thoại: 0082-2-364-3661

Fax: 0082-2-364-3664

Email:kr@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0082-2-364-3661

Email: kr@moit.gov.vn/ tuyenpk@moit.gov.vn/ tuyenasiapacific@gmail.com

Điện thoại: 0082-2-364-3661

Email: anhulm@moit.gov.vn

Điện thoại: 0082-2-364-3661

Email: tiendt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website