Thương vụ Việt Nam tại Lào

Địa chỉ: 76 Sisangvone Road, Vientiane Lao P.D.R

Điện thoại: +856 21451990

Fax: +856 21454743

Email:la@moit.gov.vn

Điện thoại: 0085-6-2145-1990

Email: dunghd@moit.gov.vn; La@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website