Phó Tổng lãnh sự tại Sydney, Trưởng cơ quan thương vụ Nguyễn Phú Hòa

Phó Tổng lãnh sự tại Sydney, Trưởng cơ quan thương vụ Nguyễn Phú Hòa

Điện thoại: +61 413379146

Email: hoanp@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website