Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)

Địa chỉ: Số 69, Đường Glenmore, Paddington, Thành phố Sydney, Bang New South Wales, Mã vùng 2021

Điện thoại: +61 2 9356 4869

Fax: +61 29361 5898

Email:au@moit.gov.vn/vntrade@bigpond.net.au

Điện thoại: 0061-2-9356-4869

Email: haptm@moit.gov.vn

Điện thoại: 0061-2-9356-4869

Email: huongnt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website