Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po

Địa chỉ: No.10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại: +65 6468 3747

Fax: +65 6467 0458

Website:www.vntradesg.org

Điện thoại: 0065-6468-3747

Email: ThangCX@moit.gov.vn

Điện thoại: 6564683747

Email: thinhcv@moit.gov.vn

Điện thoại: 6564683747

Email: vinhnthe@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website