Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Địa chỉ: No. No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan

Điện thoại: 0088-62-2503-6840

Fax:0088-62-2503-6842

Email:tw@moit.gov.vn

Điện thoại: 0088-62-2503-6840

Email: Tw@moit.gov.vn

Điện thoại: 0088-62-2503-6840

Email: maidq@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website