Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)

Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, Kensington, London W8 5RD 

Điện thoại: +44 (0)794 739 2328 

Email: uk@moit.gov.vn 

Website: https://vietnamtradeoffice.co.uk

Điện thoại: +44 (0)794 739 2328

Email: hanghl@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website