Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Xlô-ven-ni-a)
Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria
Điện thoại: +43 1 368 0002
Fax: +43 1 368 0002

Điện thoại: +43 699 120 88444

Email: at@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website