Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)

Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16,1180 Uccle - Brussels, Belgium

Điện thoại: +32 23 11 89 76; +32 470 49 8333

Fax: (+32)2 347 0335

Email:quantn@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

Điện thoại: 32470498333

Email: QuanTN@moit.gov.vn; be@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website