Thương vụ Việt Nam tại Đức

Địa chỉ: Oranien str.164, 10969 Berlin, Bundesrepublik Deutschland

Điện thoại: +49 30 229 8198; +49 30 229 2374
+49 15206024567

Fax: (+49) 30 229 1812

Email:de@moit.gov.vn

Điện thoại: +4917682058593

Email: hadv@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website