Thương vụ Việt Nam tại I-ta-li-a (kiêm nhiệm Hy Lạp, Man-ta, Síp, San-ma-ri-nô)

Địa chỉ:  Via Volturno 58, 00185 Roma, Italia

Điện thoại: (+39) 06 841 3913

Fax: (+39) 06 841 4072

Email: it@moit.gov.vn

Email: it@moit.gov.vn; phuongthaoaft@gmail.com

Điện thoại: 393895804436

Email: phuongphammoit@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website