Lãnh sự Thương mại, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam Nguyễn Hồng Thành

Lãnh sự Thương mại, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam Nguyễn Hồng Thành

Điện thoại: 7423270259379244238999

Email: viendong@moit.gov.vn, thanhnho@moit.gov.vn nguyenhongthanh888@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website