Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Viễn đông

Địa chỉ: 690078, Office 408 Building 01, Komsomolskaya street, Vladivostok city, Russia

Điện thoại: +7 423 270 2593

Fax: +7 423 226 1496

Email:viendong@moit.gov.vn, viettradevl@mail.ru

Điện thoại: 7423270259379244238999

Email: viendong@moit.gov.vn, thanhnho@moit.gov.vn nguyenhongthanh888@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website