Thương vụ Việt Nam tại Ru-ma-ni (kiêm nhiệm Xéc-bi-a, Môn-tê-nê-grô, An-ba-ni)

Địa chỉ: Strada General Alexandru Cernat nr.3A, Sector 1, Bucuresti – Romania

Điện thoại: +40 31 100 7613

Email:ro@moit.gov.vn

Điện thoại: 40733494875

Email: ro@moit.gov.vn; hapth@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website