Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ (Kiêm nhiệm Lít-ten-xơ-tên)

Địa chỉ: Stadtbachstrasse 42, CH-3012 Bern, Switzerland

Điện thoại: +41 31 304 27 66

Fax: (+41) 31 301 4681

Email:ch@moit.gov.vn

Điện thoại: + 41 779801366

Email: thuongnd@moit.gov.vn

Điện thoại: + 41 78 7777 099

Email: thanhptv@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website