Bí thư thứ nhất phụ trách thương mại Nguyễn Tiến Đức

Bí thư thứ nhất phụ trách thương mại Nguyễn Tiến Đức

Điện thoại: 998711205011998909050792

Email: uz@moit.gov.vn, ducnt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website