Thương vụ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan (Kiêm nhiệm Tát-gi-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan)

Địa chỉ: 100, Rashidov str., Tashkent City, 700084 Uzbekistan

Điện thoại: 998-71-1205011

Fax: 998-71-1206265

Email:uz@moit.gov.vn

Điện thoại: 998711205011998909050792

Email: uz@moit.gov.vn, ducnt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website