Thương vụ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na (Kiêm nhiệm U-ru-guay, Pa-ra-guay)

Địa chỉ: Manuel Ugarte 3792, C.P, Buenos Aires, Argentina

Điện thoại: +54 11 4706 1992

Fax: +54 11 4706 1992

Email:argentina@moit.gov.vn; ar.vietrade@gmail.com

Điện thoại: 541147061992549113609256184902093399

Email: argentina@moit.gov.vn; ar.vietrade@gmail.com, trangphh309@gmail.com

Điện thoại: +34 913 50 53 68

Email: khoinm@moit.gov.vn

Điện thoại: 541147799673

Email: thanhvan_art2004@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website