Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin (Kiêm nhiệm Bô-li-vi-a, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam)

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil

Điện thoại: (+55) 11 32766776

Fax: (+55)11 2537 8040

Email:Br@moit.gov.vn; ecoviet@terra.com.br

Website:http://www.ecoviet.com.br

Điện thoại: 84937357008

Email: tynx@moit.gov.vn; ngoxuanty@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website