Thương vụ Việt Nam tại A-rập Xê-út (Kiêm nhiệm Gióc-đa-ni, Y-ê-men, Ba-ranh)

Địa chỉ: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; P.O.Box 7822 Riyadh 14211-2518

Điện thoại: +966 6-544-326-015

Fax: + 966 1454 8844

Email:Hainq@moit.gov.vn

Điện thoại: 0096-6-544-326-015

Email: hoangkimcdtp@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website