Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)

Địa chỉ: B-5/123, Safdarjung Enclave, New Delhi, India. Pin code 110029.

Điện thoại: +91 2617 5953

Fax: +91 2617 5954.

Email:in@moit.gov.vn

Điện thoại: 0091-2617-5953

Email: in@moit.gov.vn/ thuongbt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website