Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (Kiêm nhiệm Ca-ta)

Unit 319, Tòa nhà Block E, Al Garhoud, Dubai, UAE

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0097-1-4344-6987 0097-1-505-790-736

Email: ae@moit.gov.vn, trungtx@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website