Thương vụ Việt Nam tại I-ran (Kiêm nhiệm Xy-ri, I-rắc)

Địa chỉ: Building No.6, Rafii street, Tehran, Iran.

Điện thoại: 0093-930-2467-042
Fax: +98 212 281 8547
Email: ir@moit.gov.vn

Điện thoại: +98 930 246 7042

Email: longnthanh@moit.gov.vn; longnt88@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website