Thương vụ Việt Nam tại Ni-giê-ri-a (Kiêm nhiệm Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia)

Địa chỉ: Số nhà 21, Khu The Address Home Estate #1, Đại lộ Castlerock, Quận Lekki, C.P.106104, TP. Lagos, Nigeria

Điện thoại: +234 7018310933

Email: ng@moit.gov.vn; vietradenigeria@moit.gov.vn

 

Điện thoại: +234 7018310933

Email: ng@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website