Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan (Kiêm nhiệm Áp-ga-nít-xtan)

Plot No.7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.). Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0039-2-21-3580-5193

Email: pk@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website