Đoàn công tác Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thăm và làm việc về công tác xử lý tro xỉ, thạch cao tại doanh nghiệp

 • IMG_3263_f83f2

 • 1_7cdfc

 • 3_28933

 • IMG_6927_aa943

 • 2_b80c4

 • IMG_2160_79a41

 • IMG_6077_96400

 • IMG_2315_a0be0

 • IMG_3251_d5321

 • IMG_2317_1e4c7

 • IMG_3254_96672

 • IMG_3255_eab3f

 • IMG_3283_fdc9a

 • IMG_3276_4e393

 • IMG_3767_627c7

 • IMG_3772_703c4

 • IMG_3905_5930e

 • IMG_6083_970f8

 • IMG_4929_f9e69

 • IMG_2200_f69eb

 • IMG_4577_c7696

 • Kiem_tra_1_fe6b7

 • Kiem_tra_2_270c8

 • IMG_8779_7a27f

 • Kiem_tra_3_9a91a

 • Kiem_tra_4_8109a

 • Lay_mau_2_f8e6b

 • lay_mau_3_cb5bd

 • Lay_mau_4_70606

 • Lay_mau_5_6ee1e

 • Lay_mau_6_19f40

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website