Bộ Công Thương kiểm tra thực địa về công tác phòng chống thiên tai và tình hình an toàn hồ đập tại Điện Biên

  • 4125_anh_10_ca538

  • 4127_anh_9_163ae

  • 1333_anh_12_cd924

  • 170babcf5b49af17f658_7dfbd

  • 4132_anh_6_f9ae6

  • df81f13903bff7e1aeae_59a9e

  • 4136_anh_3_90967

  • 4133_anh_5_24437

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website