Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hà Nội

Điện thoại: 04.2221.8210

Fax: (04) 22 218 383

Điện thoại: 02422218303

Email: HuongLM@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422218210

Email: truongdm@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422218303

Email: HoaTTh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website