Phòng Quản lý cụm công nghiệp

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hà Nội

Điện thoại: 04.2221.8288

Điện thoại: 02422218288

Email: thinhnv@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422218288

Email: HoaNT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website