Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và đào tạo

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 543 196

Fax: (04) 35 543 008

Email: Minhnq@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.35543196

Email: Thanhdh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website