Trung tâm ứng phó sự cố và an toàn hóa chất

Địa chỉ: số 21 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 024.39393538

Email: ChungVT@moit.gov.vn

Điện thoại: 024.39393538

Email: CuongBT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website