Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 73037898 (111)

Điện thoại: (024) 73037898 (111)

Email: ninhtt@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (112)

Email: nghiavt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website