Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 73037898 (117)

Điện thoại: (024) 73037898 (113)

Email: hungnht@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (114)

Email: quynhpm@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website