Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 73037898 (124)

Điện thoại: (024) 73037898 (105)

Email: NgocNY@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (110)

Email: nganha@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (120)

Email: ducpg@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website