Văn phòng

Địa chỉ: Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 73037898 (105)

Điện thoại: 024) 73037898 (119)

Email: tamdx@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (120)

Email: hanthth@moit.gov.vn

Điện thoại: (024) 73037898 (136)

Email: ngantn@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website