Phòng Chính phủ số

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205395

Email: NinhH@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422202311

Email: NghiaHD@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205395

Email: AnhDTuan@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205395

Email: Vuna@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website