Phòng Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 512

Fax: (04) 38 264 696

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205363

Email: HangBT@moit.gov.vn

Email: HangBT@moit.gov.vn; hangbtt@ecomviet.vn

Tin nổi bật

Liên kết website