Phòng Kinh tế số

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 396

Fax: (04) 38 264 696

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205399

Email: anhnthuy@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205399

Email: vantth@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website