Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02462705528

Email: tuannh@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205512

Email: UyenHTT@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205512

Email: HaLTV@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website