Trung tâm Tin học và Công nghệ số

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 2220 5392

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422205398

Email: AnhLD@moit.gov.vn

Email: HuongTRTT@moit.gov.vn

Email: HoangBH@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website