Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Fax: 028 22245698

Email:xnktphochiminh@moit.gov.vn

Điện thoại: 0283915143238

Email: binhtng@moit.gov.vn

Điện thoại: 02839151433

Email: thaotx@moit.gov.vn

Điện thoại: 0839151436

Email: hanhptm@moit.gov.vn

Điện thoại: 02839151431

Email: ThaiPH@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website