Phòng Chính sách xúc tiến thương mại

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.7620 (Ext 41)

Điện thoại: 0243934762041

Email: lantt@vietrade.gov.vn

Điện thoại: 0243934762040

Email: maith@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website