Phòng Kế hoạch và Tài chính

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại: 04.3934.7627

Fax: (04) 39 344 260/ 39 348

Điện thoại: 0243934541388

Email: HaiTN@moit.gov.vn

Điện thoại: 0243934762031

Email: ninhpt@vietrade.gov.vn

Điện thoại: 0243934762034

Email: hongdta@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website