Phòng Pháp chế và Quản lý Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 264 688

Fax: (04) 39 344 260/ 39 348

Điện thoại: 0243934762050

Email: sonmv@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website