Tổ công tác khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Cục Xúc tiến thương mại tại Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 7B đường Cách mạng Tháng Tám, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 33843443

Fax: (0511) 33843442

Email:Vietrade_danang@vietrade.gov.vn

Điện thoại: 02363625755

Email: bxlich@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website