Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu

Điện thoại: (04) 39 364 791

Fax: (04) 39 344 260/ 39 348

Điện thoại: 02439347628

Email: hungbq@vietrade.gov.vn

Email: quanhn@vietrade.gov.vn

Điện thoại: 02439364792

Email: thuynt@vietrade.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website